Your daily prayer to start the day
     
Satsangam Tapovanam Of Westmont

About STOW

STOW Gallery

Your Daily Prayer by STOW

Talk To STOW

Hindu Spiritual Calendar

STOW's Slokhas For You

STOW Member Directory

Guest Book Page

 
Shri Vishnu Stuthi

Shaantha kaaram Bhujagashayanam. Padmanaabham suresham,
Vishwaadhaaram gaganasadrusham meghavarnam shubhangam
Lakshmi kaantham kamalanayanam yogibhidhyarnagamyam Vandhe vishnum bhavabhayahram sarvalokayeeka Naatham

Vishnu Gayathri

Narayanaya Vithmahe Vasudevaya Deemahi
Thanoh Vishnuh Prachodayath

 
   
 

You are visitor: 826